English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Fung

Fung translate Turkish

379 parallel translation
Oh, it's really you, we're saved
Evet, Bay Fung, tanrıya şükür sizsiniz.
We've really met our saviour
Bay Fung, siz dürüst bir kişisisiniz..
Hero Fung, we have been robbed
... bize yardım edeceğinizi düşündük.
Please help us
Lütfen, Bay Fung bize yardım edin?
Many thanks
Teşekkürler, Bay Fung.
Never mind, for sure this fellow... will go to Tiger Mansion anyway
Evet, herşeyi ayarladık, gerekli bilgiyi aldıktan sonra Fung doğruca Kaleye gidiyor.
Hero Fung will be here soon We'll be in trouble if he runs into us
... Fung Kaleye doğru yola koyuldu gitmemiz gerek, bizi görmemeli.
You're the twin-swords hero Fung?
Peki burada ne arıyorsun?
Before Fung comes to Tiger Mansion... why did you fight with him?
Buraya neden böyle geldiğiniz belli oluyor ona hiç dokunmamalıydınız.
Hero Fung's swordsmanship is exceptional
Efendim, Fung çok hızlıydı, herşey aniden oldu.
Your men had a fight with Fung?
Anladığım kadarıyla Fung'u buldunuz, öyle mi?
According to them Fung's skills are excellent... and out of this world
Tabi'ki kaybetmişler, tehlikeli olduğunu söylüyorlar tehdid oluşturabilir ondan kurtulmamız gerek.
Brother Lung, we must lure Fung here... to get rid of him
Bakın Efendim, sizi bilmiyorum ama onu öldürsek bence iyi olur, doğru olanda bu.
And send one to Fung too
Siz ona bir davetiye gönderin yeter.
Where's that chap... who wounded some people here?
Burada'Hei Ying Fung'kalıyormuş..... bu doğru mu?
Hero Fung, we're here to deliver the invitation... with good intent. Please don't hurt us
Bay Fung, buraya barışcı amaçlarla geldik, ama siz bize...
Brother Fung
- Fung Kardes!
Brother Fung, come along I'll cook something delicious for you
Fung Kardeş, hadi artık yemek yemeliyiz.
You had better not go to this meeting... at Tiger Mansion
Fung Kardeş, yanılmıyorsam Kaleye davet edilmişsin oraya gitmemelisin.
Hero Fung, there is one technique... specially designed against twin swords
Dinle kardeşim, Lung üç parçadan oluşan demir sopalarla dövüşüyor tüm hamlelerimi etkisiz kılıyor..
Do you think Fung will come?
Sizce'Hei Ying Fung'gelecek mi?
Our Jin died at the hands of Fung ;
'Hei Ying Fung'kendisinin yenilmez olduğunu sanıyor.
Brother Fung, if you fight with Lung... you must guard against that special technique
Bak Kardeşim, orada Lung ile dövüşmek zorunda kalırsan çok dikkatli olmalısın.
Brother Fung, I'll await your return
Kardeşim, seni bekliyeceğim.
Most welcome, Hero Fung
Bizi izliyeceksiniz.
Hero Fung has arrived
'Hei Ying Fung'geldi efendim.
This is twin swordsman, our friend Fung
Böyle bir davranış konuklara yakışmaz, öyle değil mi?
You allege that hero Fung injured or killed your men
Böyle bir suçlama herzaman yanıtlanmalıdır biliyorsun.
But it is a fact Fung is the culprit
Böyle birşey kesinlikle olamaz. - Tabi'ki yalan söylüyor.
Fung, what about the other security bureau?
Genç adam, başka bir şey varmıydı?
Hero Fung, I'm afraid you're grossly mistaken
Bay Fung, galiba bir hata yaptınız.
Fung, you've recklessly harmed people with your swords
Cezalandıracağım, anladığım kadarıyla nedensiz yere öldürüyorsun.
Let's witness the power of your twin swords... that has made you so reckless
Söylediklerine pişman olacağından eminim bakalım kılıçların'da yalanların kadar keskinmiymiş'Hei Ying Fung'?
Hero Fung should have returned by now
Ben çıkıyorum, Fung'u beklermisin?
Lei Li, that twin-swords lad is great
Lei Li, Bay Fung için endişelenmene gerek yok değil mi?
It's... about twin-sword Hero Fung
Lütfen.. Hocamız'Hei Ying Fung'ile dövüştü.
He's dead and buried behind Tiger Mansion
Fung öldü... Kalede.. ve gömdüler.
That Fung is a good friend of his
Nereden bileceksiniz? - İkisi çok iyi dosttular!
Boss Li told me... he said Fung is dead
Haberi şimdi duydum... çok üzgünüm.
Where is hero Fung buried?
'Hei Ying Fung'un mezarı nerede?
But you killed hero Fung ; I'm here for revenge
Kardeşim Fung'u öldürdün, intikamını almak için buradayım.
Fung wielded twin swords with both hands But you could manage three with just one arm!
Fung, iki kılıcı olduğu halde beni yenmeği başaramadı ama sen tek kolun olduğu halde başardın... sen.. sen...?
My sister Siu Fung
Kız kardeşim Siu Fung.
Miss Fung
Bayan Fung.
Miss Fung, do you believe I have killed people?
Bayan Fung, benim insanları öldürdüğüme inanıyor musunuz?
Miss Fung, do you want to know what I was like?
Bayan Fung, nerden geldiğimi biliyor musunuz ki?
The reason why you don't kill is you have fallen in love with Miss Siu Fung
Öldürmek istememenin nedeni Siu Fung hanıma âşık olman.
Hero Fung
- Durun!
I want Fung to come in... and defeat him in front of everyone ;
... Fung'u herkesin gözü önünde..
Brother Fung
Evet, bundan eminim.
Fung, my friend
-'Hei Ying Fung'...

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com