English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ G ] / Games

Games translate Turkish

12,615 parallel translation
Record for most consecutive games with a catch?
Bir oyundaki peş peşe yakalamaların kayıtlarından mı bahsediyorsun?
He'll either start playing games or shut down, and we'll lose our chance to get the information.
Oyun oynayacak, yoksa konuşmaz ve son bilgi alma şansımızı kaybederiz.
Like, fishing, or video games.
Balığa tutmak, video oyunları falan. Yani bunun yerine kitaplara falan ilgi duysan da anlarım.
Ronaldo is the favorite to win the Ballon d'Or, scoring 66 goals in 56 games.
Ronaldo Ballon d'Or ödülünde favori. 56 maçta 66 gol attı.
"He will come now with me and at least he will play 50 percent of the games, I promise you."
"Benimle gelirse..." "... sana söz veriyorum maçların yüzde ellisinde kesin oynayacak. "
"Don't worry. At least he's gonna play 50 percent of the games." He did a deal with Sporting that night.
"... maçların yüzde ellisinde oynayacak. " dediği için o gece Sporting ile bir sözleşme yaptı.
Every year I play more than 60 games.
Her yıl 60'dan fazla maça çıkıyorum.
I like not feeling pressure after training, after the games.
İdmanlardan ve maçlardan sonra baskı hissetmemeyi seviyorum.
Fourth-highest scorer of all time for Real Madrid, 22 hat tricks and 266 goals after 256 games.
Real Madrid tarihinin dördüncü en çok gol atan oyuncusu 256 maçta 22 hat-trick ve 266 gol.
Real vs Barcelona, it's always big games.
Real, Barcelona'yla oynuyor. Bu her zaman büyük bir maç olmuştur.
You're tired of playing his games?
Oyunları oynamaktan sıkıldın mı?
Kenny can record the games for you.
Kenny sizin için maçı kaydedebilir.
Let's just grab a pop and watch the games. Yeah.
- Hadi gazozumuzu alıp maçı izleyelim.
Look, I'm trying not to find out the scores of three football games.
Maçın skorunu duymamak için uğraşıyorum.
And after games, you're often exhausted from shouting at the umpire.
Ve maçtan sonra yardımcı hakeme bağırmaktan yorgun düşüyorsun.
Pablo, I have some games on here.
Pablo, bunda birkaç tane oyun var.
Even less for the games of courtship.
Flört oyunları için bile hazır değil.
And you made it clear that such games don't interest you.
Sen de böyle oyunlardan hoşlanmadığını gayet net ifade ettim.
I thought I enjoyed playing games, but clearly, I've met my match.
Oyunlardan zevk alan benim sanıyordum. Ama belli ki eşimi buldum.
I am not playing games.
Oyunlar oynamıyorum.
Oh, that last Hunger Games was not my cup of tea.
Son Hunger Games filmini hiç mi hiç beğenmedim. X
Yeah, I like to check out the latest tech, and play a few new video games and somehow everything is okay.
Evet, son çıkan teknolojik aletlere bakmayı, birkaç yeni video oyunu oynamayı seviyorum. Sonra her şey birden iyi oluyor.
His... "Firefly" DVDs, my board games.
Onun... Ateşböceği DVD'leri, benim masa oyunlarım.
I mean, a team plays that many extra games, statistically speaking, eventually someone's gonna break that record.
Yani takımlar fazladan o kadar çok maç oynuyor ki, istatistiksel konuşursak önünde sonunda birisi o rekoru kıracaktı.
The woman you shot... I've been told she's been dropping in at high stakes poker games, robbing your friends.
Vurduğunuz kadın bana söylenene göre yüksek bahisli poker oyununda arkadaşlarınızı soymuş.
I used to get these for Freddie and Leon after little league games.
Küçükler ligi oyunundan sonra bunları Freddie ve Leon'a alırdım.
I don't think the Jeffersonian is a place for games.
Jeffersonian oyun oynamaya uygun bir yer değil.
So you moved on to video games and forensic pathology.
Sen de video oyunlarına ve adli tıbba yöneldin.
People think playing cards are just for fun and games.
İnsanlar kartlarla oynamanın sadece eğlence için olduğunu düşünür.
She played games with Danny's heart for years and smashed his self-esteem.
Yıllarca Danny'nin gönlüyle oynadı ve özgüvenini paramparça etti.
And if there are any more games like this, the sanctions will be doubled.
Eğer bunun gibi başka oyunlar varsa,... yaptırımlar iki katına çıkacak.
I wanted to see if Eddie found the games.
Eddie'nin oyunları bulup bulamadığını merak ettim.
What games?
Ne oyunları?
The... games.
Oyunlar işte.
Bunch of video games that were so bad they were buried?
Gömülü vaziyetteki çok kötü bir sürü video oyunu mu?
Every few years, somebody would try to find the games.
Her bir kaç yılda bir, birisi bu oyunları bulmaya çalışır.
Had he found the games?
Oyunları bulmuş mu?
So maybe the killer took the games.
Belki oyunları katil almıştır.
For the games.
Oyunlar için.
It appears Mr. Overflow searched for the games himself in 2009, but failed to find them. " IntegerOverflow :
Görünüşe bakılırsa, Bay Overflow'un kendisi 2009'da oyunları aramış ama onları bulmayı başaramamış.
If Eddie found the games with so much help from Overflow, perhaps Overflow felt entitled to the spoils.
Eğer Eddie, oyunları Overflow'un yardımıyla bulduysa Overflow ganimeti hak ettiğini düşünmüş olabilir.
According to my research, Swords of Saturn was one of the best games of the era.
Yaptığım araştırmaya göre çağın en iyi oyunlarından birisi Satürn'ün Kılıçları'ymış.
You think I killed Eddie Ross over the Nottingham Knights games.
Nottingham Şövalyeleri yüzünden Eddie Ross'u öldürdüğümü düşünüyorsunuz.
We think he may have found a stash of video games worth millions of dollars thanks to your help.
Milyon dolar değerindeki bir video oyunu zulasını sizin yardımınızla bulmuş olabileceğini düşünüyoruz.
So perhaps when Eddie found those games, you felt your ship had finally come in.
Belki Eddie o oyunları bulunca, nihayet başarıya ulaşacağınızı düşündünüz.
I didn't kill Eddie, and I didn't take any Nottingham Knights games.
Eddie'yi ben öldürmedim ve Nottingham Şövalyeleri oyunlarını ben almadım.
These are the games that EmeryVision dumped in a landfill in 1980.
EmeryVision'ın 1980'de çöplüğe attığı oyunlar bunlar.
Sorry, but whatever Eddie found in that hole, it wasn't these games.
Üzgünüm, ama Eddie o çukurda bulduğu şey bu oyunlar değildi.
And he's had the Nottingham Knights games for six years.
Altı yıldır Nottingham Şövalyeleri ondaymış.
So you think he went looking for the games and he found something else?
Yani oyunları aramaya gitti ama başka bir şey mi buldu diyorsun?
And Eddie Ross's hunt for discarded video games probably ranks quite low on your list of priorities.
Eddie Ross'un atılmış video oyunlarını araması muhtemelen öncelikler listenizde en alt sıralarda yer alıyordur.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com